COÖPERATIEVE OPENBARE VERLICHTING EN ENERGIE FRYSLAN U.A.

Openbare Verlichting & Energie Fryslân U.A. [OVEF] koopt voor Friese instellingen – waaronder de Provincie Fryslân, 17 Gemeenten, BV Sport, het Fries Museum, Omrop Fryslân, Tresoar, Veiligheidsregio Fryslân en de FUMO – energie in.

OVEF doet dit middels het uitschrijven en beheren van een aanbesteding [tender]. Nadat de tender is afgerond vindt de levering en facturatie rechtstreeks met betrokken afnemers plaats.

De stroom, die collectief voor een bepaalde, meerjarige periode wordt ingekocht is te omschrijven als zogenaamde ‘grijze’ stroom. De grijze stroom wordt ‘verduurzaamd’ door de gedeeltelijke verkoop van de Garantie van Oorsprong [GVO’s].

De werkzaamheden die uitgevoerd worden door The Green World Company:

1. Het uitbrengen van een analyse en het adviseren aan de directie van OVEF over de ontwikkeling van de prijzen van GVO’s in de  bovenvermelde periode.

2. Het inventariseren van beleidsplannen van relaties van OVEF [zoals hierboven omschreven] om te bezien in hoeverre op basis van de eigen doelstellingen van betreffende relaties een pre-voorstel over de aankoop en hoeveelheid GVO’s ter compensatie van de inkoop van grijze energie door de individuele relatie kan worden voorzien.

3. Het voeren van gesprekken, mede afhankelijk van de analyse – zoals beschreven onder 2 – met verantwoordelijke functionarissen zoals wethouders, [gemeente] directeuren, CFO’s, beleidsambtenaren etc.

4. Het inzichtelijk maken van de consequenties voor iedere individuele relatie middels een door The Green World Company te maken dashboard waarin de GVO verhouding en prijs range van de GVO’s inzichtelijk wordt gemaakt.

Andereprojecten

Duurzaamheid in de luchtvaartsector

Duurzaamheid in de luchtvaartsector

Princess Juliana International Airport op St Maarten (PJIA) heeft The Green World Company gevraagd als consultant om met een plan te komen voor hernie...

Consulting
Duurzaam regenwater opvangen op Saba

Duurzaam regenwater opvangen op Saba

The Green World Company is betrokken bij het ontwerp en de realisatie van een project op de bestaande opvanglocatie voor regenwater in The Bottom op h...

Consulting
Nieuw project: Yme Kuiper te Heerenveen

Nieuw project: Yme Kuiper te Heerenveen

Hoewel op de website vooral projecten worden geplaatst die zijn afgerond, is het ook interessant om te vermelden waar wij momenteel mee bezig zijn. Af...

Rooftop
Zonnestroom installatie voor KyK scholen

Zonnestroom installatie voor KyK scholen

  KyK is in 2022 ontstaan uit de fusie van Odyssee en Gearhing. Binnen KyK werken 34 basisscholen samen om passend openbaar onderwijs te bieden v...

Rooftop
Bouwen met Kooi- Zonnepanelen installatie

Bouwen met Kooi- Zonnepanelen installatie

Bouwbedrijf Kooi bestaat al 75 jaar en is actief in heel Noord-Nederland. Net als The Green World Company kennen zij als geen ander het belang van res...

Rooftop
Waste to Energy

Waste to Energy

Waste to Energy NV Selibon is de afvalinzamelaar en verwerker op Bonaire. De landfill bij Lagun bestaat al heel lang en nieuwe inzichten en nieuwe pro...

Consulting
Bonaire International Airport goes green!

Bonaire International Airport goes green!

Bonaire International Airport [BIA] is naast de haven[s] van Bonaire, de toegangspoort waar jaarlijks honderdduizenden inwoners van Bonaire en gasten ...

Consulting
Solar-PV Elzinga Coatings

Solar-PV Elzinga Coatings

Elzinga in Jirnsum [Friesland] is al meer dan 100 jaar een vooraanstaand familiebedrijf in de Industriële spuiterij en coatingbedrijf. Net als The Gr...

Rooftop