COÖPERATIEVE OPENBARE VERLICHTING EN ENERGIE FRYSLAN U.A.

Openbare Verlichting & Energie Fryslân U.A. [OVEF] koopt voor Friese instellingen – waaronder de Provincie Fryslân, 17 Gemeenten, BV Sport, het Fries Museum, Omrop Fryslân, Tresoar, Veiligheidsregio Fryslân en de FUMO – energie in.

OVEF doet dit middels het uitschrijven en beheren van een aanbesteding [tender]. Nadat de tender is afgerond vindt de levering en facturatie rechtstreeks met betrokken afnemers plaats.

De stroom, die collectief voor een bepaalde, meerjarige periode wordt ingekocht is te omschrijven als zogenaamde ‘grijze’ stroom. De grijze stroom wordt ‘verduurzaamd’ door de gedeeltelijke verkoop van de Garantie van Oorsprong [GVO’s].

De werkzaamheden die uitgevoerd worden door The Green World Company:

1. Het uitbrengen van een analyse en het adviseren aan de directie van OVEF over de ontwikkeling van de prijzen van GVO’s in de  bovenvermelde periode.

2. Het inventariseren van beleidsplannen van relaties van OVEF [zoals hierboven omschreven] om te bezien in hoeverre op basis van de eigen doelstellingen van betreffende relaties een pre-voorstel over de aankoop en hoeveelheid GVO’s ter compensatie van de inkoop van grijze energie door de individuele relatie kan worden voorzien.

3. Het voeren van gesprekken, mede afhankelijk van de analyse – zoals beschreven onder 2 – met verantwoordelijke functionarissen zoals wethouders, [gemeente] directeuren, CFO’s, beleidsambtenaren etc.

4. Het inzichtelijk maken van de consequenties voor iedere individuele relatie middels een door The Green World Company te maken dashboard waarin de GVO verhouding en prijs range van de GVO’s inzichtelijk wordt gemaakt.

Andereprojecten

Speciaal zonnepark in Joure

Wat nou als er niet genoeg ruimte is op grondniveau, omdat het gebruikt wordt door gasten van een sport- en zwemaccommodatie? Precies, dan maken we gebruik van de geluidsbarrière om zonnepanelen te plaatsen. Dat was in ieder geval de opdracht van Swimfun (Gemeente de Fryske Marren) aan The Green World Company. Het project wordt later […]

Fields

Uitvoering & onderhoud met SABA Electric Company

Na de succesvolle oplevering van eerdere projecten op Saba kreeg The Green World Company de opdracht om voor Saba Electric Company (SEC) een Masterplan te ontwikkelen en uit te voeren voor het langetermijnonderhoud van de productievoorzieningen. De werkzaamheden omvatten een aantal opeenvolgende stappen. We begonnen met het opstellen van een Masterplan waarin de bewaking van de […]

Consulting

Zonnepark Golden Rock Resort

Realisatie van een eerste Solar PV Park voor Golden Rock Resort op St. Eustatius, dat het resort overdag voorziet van energie door de zon. The Green World Company trad op als EPC-partner voor Golden Rock Resort. Op Sint Eustatius, een bijzondere gemeente van Nederland in het Caribisch gebied, is een eerste zonneproject gerealiseerd om het […]

Fields

Solar PV-park op Bonaire

Realisatie van een Solar PV-park voor Contour Global Bonaire op Bonaire. De energiecentrale van Contour Global Bonaire is een basislastfaciliteit voor het distributiebedrijf van het eiland, Water en Energie Bedrijf Bonaire (WEB), en is de enige leverancier aan het eiland. The Green World Company heeft uitgebreide inhoudelijke kennis van het bouwen van zon-PV-centrales in het […]

Fields

Duurzaam regenwater opvangen op Saba

The Green World Company is betrokken bij het ontwerp en de realisatie van een project op de bestaande opvanglocatie voor regenwater in The Bottom op het Caribische eiland Saba, als onderdeel van de 0ntwikkeling richting een zo duurzaam mogelijke energieopwekking. De systemen profiteerden van gedeeltelijk hergebruik van de reeds op het eiland aanwezige materialen van […]

Fields

Een landelijke oplossing bij Fluwel BV

Heel snel en tegelijkertijd heel goed een zonnepark realiseren? Geen probleem voor The Green World Company. Een zonnepark van 600kWp in een oostwestopstelling geeft een meer gelijkmatige verdeling van de energie op het net over de dag. Tevens is rekening gehouden met de landelijke inpassing van de installatie: vanaf de weg kijk je simpelweg over […]

Fields

Kop in de wind bij Sandfirden Technics

Bij Sandfirden Technics leverden we een rooftopproject aan de Noord-Hollandse kust, waar de wind guur om je oren slaat. Een ingewikkeld dak en een netaanpassing die om expertise vraagt; ook daar lopen we niet voor weg. In twee fases, strak gecoördineerd met de uitbreiding van Sandfirden zelf, mocht The Green World Company een mooi rooftop-project […]

Rooftop

COOPERATIVE PUBLIC LIGHTING AND ENERGY FRYSLAN U.A.

Overige