COÖPERATIEVE OPENBARE VERLICHTING EN ENERGIE FRYSLAN U.A.

Openbare Verlichting & Energie Fryslân U.A. [OVEF] koopt voor Friese instellingen – waaronder de Provincie Fryslân, 17 Gemeenten, BV Sport, het Fries Museum, Omrop Fryslân, Tresoar, Veiligheidsregio Fryslân en de FUMO – energie in.

OVEF doet dit middels het uitschrijven en beheren van een aanbesteding [tender]. Nadat de tender is afgerond vindt de levering en facturatie rechtstreeks met betrokken afnemers plaats.

De stroom, die collectief voor een bepaalde, meerjarige periode wordt ingekocht is te omschrijven als zogenaamde ‘grijze’ stroom. De grijze stroom wordt ‘verduurzaamd’ door de gedeeltelijke verkoop van de Garantie van Oorsprong [GVO’s].

De werkzaamheden die uitgevoerd worden door The Green World Company:

1. Het uitbrengen van een analyse en het adviseren aan de directie van OVEF over de ontwikkeling van de prijzen van GVO’s in de  bovenvermelde periode.

2. Het inventariseren van beleidsplannen van relaties van OVEF [zoals hierboven omschreven] om te bezien in hoeverre op basis van de eigen doelstellingen van betreffende relaties een pre-voorstel over de aankoop en hoeveelheid GVO’s ter compensatie van de inkoop van grijze energie door de individuele relatie kan worden voorzien.

3. Het voeren van gesprekken, mede afhankelijk van de analyse – zoals beschreven onder 2 – met verantwoordelijke functionarissen zoals wethouders, [gemeente] directeuren, CFO’s, beleidsambtenaren etc.

4. Het inzichtelijk maken van de consequenties voor iedere individuele relatie middels een door The Green World Company te maken dashboard waarin de GVO verhouding en prijs range van de GVO’s inzichtelijk wordt gemaakt.