Landfill LagunBonaire

Waste to Energy

NV Selibon is de afvalinzamelaar en verwerker op Bonaire. De landfill bij Lagun bestaat al heel lang en nieuwe inzichten en nieuwe processen maken een betere en meer efficiënte scheiding van afvalstromen mogelijk en noodzakelijk. Maar wat als je uit afval waarde kunt halen. En wat als die afval zorg voor energie, schone energie.

Bonaire ontwikkelt zich de komende jaren meer en meer en in steeds hoger tempo tot een “Blue Destination”. Het gaat goed met de ontwikkeling van Bonaire als gekeken wordt naar economische bedrijvigheid. Het eiland staat zeer in de belangstelling en overal wordt gebouwd en geïnvesteerd. Dat is op zich mooi, maar brengt ook een aantal uitdagingen met zich mee: hoe gaat de gehele bevolking om met deze ontwikkelingen [dus niet alleen de mensen die komen maar ook de mensen die er al jaren wonen en werken], hoe worden de toekomstige toenemende verkeersstromen in goede banen geleid en hoe worden de toenemende afvalstromen goed gemanaged, zeker nu de landfill bijna vol is. Het zijn ontwikkelingen waar in elk geval door en op het eiland nog invloed op uit te oefenen is. Daarnaast zijn er ook zorgwekkende ontwikkelingen ‘van buitenaf’: climate change, stijgende zeespiegel, opwarming, toenemende hevige regenval etc. Kortom: het zijn nogal een fors aantal uitdagingen waar Bonaire zich voor gesteld weet.

In dat kader wil Selibon in samenwerking met belangrijke partners haar verantwoordelijkheid nemen, onder ander door te onderzoeken of uit afvalstromen niet energie gehaald kan worden en of als dat lukt het ook tegelijkertijd niet mogelijk is meer energie op te wekken en te leveren.

The Green World Company maakte samen met gespecialiseerde partners een eerste haalbaarheidsonderzoek: we zijn benieuwd naar het vervolg!

Waste to Energy Waste to Energy

Projectinformatie

  • LocatieLagun, Bonaire
  • OpdrachtgeverSelibon