LEEFBAARHEID KLEINE DORPENSAMENWERKING EN VERDUURZAMING

Wijnjewoude is een dorp met ongeveer 800 huishoudens in de provincie Friesland. Veel kleine dorpen op het platteland lopen leeg; de jeugd vertrekt naar grotere steden en winkels, scholen en zorginstellingen sluiten hun deuren.
De inwoners van Wijnjewoude zijn bijeen gekomen en verenigden zich in een samenwerking: WEN [Wijnjewoude Energie Neutraal]. WEN heeft als doel dat Wijnjewoude in 2025 100% klimaatneutraal is. Om dit ambitieuze doel te bereiken, gaan inwoners bedrijven, lokale en regionale autoriteiten, met elkaar samenwerken om te komen tot het gemeenschappelijke belang ‘hernieuwbare energie’ voor iedereen.
The Green World Company is adviseur van WEN en samen met WEN wordt een masterplan opgesteld voor o.a.
– 5 – 6 MW Zonne-PV-installatie op de grond
– Transitie en exploitatie van 163 woninngen via de woningbouw vereniging
– Oprichting van een biomassa centrale
– Batterijopslagsysteem
– Windenergie