Een landelijke oplossingbij Fluwel BV

Heel snel en tegelijkertijd heel goed een zonnepark realiseren? Geen probleem voor The Green World Company. Een zonnepark van 600kWp in een oostwestopstelling geeft een meer gelijkmatige verdeling van de energie op het net over de dag. Tevens is rekening gehouden met de landelijke inpassing van de installatie: /span>