De brug naareen duurzaam Dronryp

Het begon allemaal met een idee. Een nieuwe zelfvoorzienende brug in het Friese dorp Dronryp, die zorgt voor een tweeledige verbinding. Naast het verbinden van de beide oevers van het Van Harinxmakanaal, zorgt het project tevens voor de verbinding tussen ambitieuze partijen die ideeën hebben om met de energietransitie aan de slag te gaan. Een innovatief project waar niet enkel en alleen naar de verduurzaming van de brug wordt gekeken, maar wordt onderzocht hoe de zelfvoorzienende brug een aanknopingspunt kan zijn voor andere verduurzamingsprojecten in Dronryp. Kortom: de brug naar een duurzaam Dronryp.

Dronryp is een levendig dorp met meer dan 3000 inwoners. Het ligt aan de autosnelweg A31 tussen Franeker en Leeuwarden. Het kent een pittoreske historische kern, heeft enkele tientallen rijksmonumenten, nieuwbouw, MKB, enkele grootverbruikers als Kippenslachterij Van der Meer en Friesland Campina, en een uitgebreid buitengebied. De initiatiefnemers hebben een projectgroep opgericht die onderzocht of het mogelijk is om het gehele dorp in 2025 energieneutraal te krijgen.

De omvang en mix in energievraag maakt het een grote uitdaging om deze energieneutraal te krijgen. Daarbij is het mooi om te zien dat naast lokale partijen als Vereniging Dorpsbelang en de gemeente Waadhoeke, ook de provinciale overheid, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, netbeheerder Liander en een multinational als Friesland Campina zich aansloten bij het project.

The Green World Company is vanaf het ontstaan van het project betrokken geweest, waarbij het de opdracht kreeg om een projectstudie uit te voeren en daarmee een compleet projectplan op te stellen. Met onder andere onze inzet is het gelukt om het breed gedragen te krijgen en groots op te zetten.

Met deze studie wordt er gekeken naar welke mogelijkheden er zijn betreffende

  • Energiebesparing
  • Energieverbruik
  • Verduurzaming
  • Energie-opwekking
  • Energieopslag
  • Energiedistributie

Het project wordt in samenwerking met Vereniging Dorpsbelang Dronryp, de bedrijven en bewoners van het dorp ontwikkeld, waarbij Dorpsbelang optreedt als opdrachtgever.

Duurzaam Dronryp

Projectinformatie

  • LocatieDronryp (Friesland)
  • OpdrachtgeverDorpsbelang Dronryp
  • Jaar2021