Coöperatie Openbare Verlichting& Energie Fryslan U.A.

De Coöperatie Openbare Verlichting & Energie Fryslân U.A. (OVEF) koopt energie in voor meerdere Friese instellingen en organisaties, waaronder de Provincie Fryslân, 17 gemeenten, BV Sport, het Fries Museum, Omrop Fryslân, Tresoar, Veiligheidsregio Fryslân en de FUMO. OVEF doet dit middels het uitschrijven en beheren van een aanbesteding. Nadat deze tender is afgerond vindt de levering en facturatie rechtstreeks met betrokken afnemers plaats.

De stroom, die collectief voor een meerjarige periode wordt ingekocht, is te omschrijven als zogenaamde ‘grijze’ stroom. De grijze stroom wordt ‘verduurzaamd’ door de gedeeltelijke verkoop van de Garanties van Oorsprong (GVO’s).

The Green World Company bracht een analyse van het proces uit en adviseert de directie van OVEF over de ontwikkeling van de prijzen van GVO’s en de strategie voor OVEF voor de toekomst. We inventariseerden de bestaande beleidsplannen en helpen mee aan het opstellen van een nieuw plan. Niet alleen bureauwerk: ook het voeren van gesprekken met verantwoordelijke functionarissen zoals wethouders, (gemeente)directeuren, CFO’s, beleidsambtenaren et cetera hoort bij onze werkzaamheden. Om het juiste inzicht te verschaffen voor iedereen ontwikkelden we een op maat gesneden dashboard waarin de consequenties van bestuurlijke keuzes inzichtelijk worden gemaakt.

Coöperatie Openbare Verlichting & Energie Fryslan U.A.

Projectinformatie

  • LocatieSneek (Friesland)
  • Jaar2021-2022
  • OpdrachtgeverCoöperatie Openbare Verlichting & Energie Fryslân