Zon voor Asbest

Asbest sanering en een nieuw dak


Zon voor Asbest is een initiatief van The Green World Company en heeft als doel om bestaande asbestdaken geheel kosteloos te vervangen voor nieuwe duurzame zonnedaken. De elektriciteit die lokaal wordt opgewekt wordt geëxploiteerd voor een periode van 20 jaar. Na deze periode kan de gebouweigenaar de zonne-installatie kosteloos overnemen. Om dit te realiseren wordt nauw samengewerkt met onder andere overheden, netbeheerders, verzekeraars, banken en aannemers.  

Zon voor Asbest is hiermee uniek, slim, duurzaam, sociaal en toekomstgericht!

Wilt u meer informatie over Zon voor Asbest, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op of bezoek de website; www.zonvoorasbest.nl