Saba Electric Company NV

Uitvoering & onderhoud


Als vervolg op eerdere opdrachten heeft The Green World Company de opdracht gekregen voor Saba Electric Company [SEC] een Masterplan te ontwikkelen en uit te voeren voor het lange termijn onderhoud van de productievoorzieningen.

De werkzaamheden omvatten een aantal opeenvolgende stappen:

1. Opstellen van een Masterplan waarin beschreven wordt: motorenbewaking, controle van de brandstofkwaliteit, brandveiligheid, afsluitprotocol, integratie van nieuwe systemen in bestaande soft- en hardware. Dit doen we in samenwerking met derden, zowel Europese als Amerikaanse specialisten.

2. Installeren van sensoren met als functie het monitoren van de brandstofkwaliteit, de hoeveelheid en kwaliteit van de motorolie, en ontwikkelen van een schadecontrolesysteem [met afsluitkleppen: wanneer moet een motor afslaan etc.]

3. Long Term Maintenance Plan [LTMP]. In deze laatste fase wordt hetgeen we opgeleverd hebben in de twee voorgaande fases geïntegreerd en geïmplenteerd: de zogenaamde 0-status inventaris [die we eerder voor SEC maakten] van alle apparatuur in de geselecteerde software en de interconnectie met het bestaande systeem van de Powerplant [draaiuren-oliemonsters].