Duurzaam Dronryp

Samenwerking en verduurzaming


‘De brug naar een duurzaam Dronryp’: een nieuwe zelfvoorzienende brug in Dronryp die zorgt voor een tweeledige verbinding. Naast dat de brug de beide oevers van het Van Harinxmakanaal met elkaar verbindt, zorgt het tevens voor de verbinding tussen partijen die ambitieus zijn, ideeën hebben en met de energietransitie aan de slag willen. Een innovatief project waar niet enkel en alleen naar de verduurzaming van de brug wordt gekeken, maar wordt gezocht hoe de zelfvoorzienende brug een aanknopingspunt kan zijn voor andere verduurzamingsprojecten in Dronryp. Oftewel: de brug naar een duurzaam Dronryp.

Dronryp is een levendig dorp met meer dan 3000 inwoners. Het ligt aan de autosnelweg A31 tussen Franeker en Leeuwarden. 

Het dorp bestaat uit een historische kern, heeft enkele tientallen rijksmonumenten, nieuwbouw, MKB, enkele grootverbruikers als Kippenslachterij Van der Meer en Friesland Campina en een uitgebreid buitengebied.

De initiatiefnemers hebben een projectgroep opgericht waaruit het idee is ontstaan om te onderzoeken of het mogelijk is om het gehele dorp energieneutraal te laten worden in haar energievraag in 2025.
De omvang en mix in energievraag maakt het een grote uitdaging om deze energieneutraal te krijgen.

Daarbij is het mooi om te zien dat naast Vereniging Dorpsbelang niet alleen lokale partijen aangesloten zijn bij het project, maar ook de overheden als gemeente, provincie en RVO, de netbeheerder Liander en een multinational als Friesland Campina.

The Green World Company is vanaf het ontstaan van het project betrokken geweest. Met onder andere onze inzet is het gelukt om het project breed gedragen te krijgen en groots op te zetten.

The Green World Company heeft de opdracht gekregen om een projectstudie uit te voeren en daarmee een compleet projectplan op te stellen.

Met deze studie wordt er gekeken naar welke mogelijkheden er zijn betreffende

  • Energiebesparing
  • Energieverbruik
  • Verduurzaming
  • Energie-opwek
  • Energieopslag
  • Energiedistributie

 

Het project wordt onder andere in samenwerking met Vereniging Dorpsbelang Dronryp, de bedrijven en bewoners van het dorp ontwikkeld, waarbij Vereniging Dorpsbelang Dronryp optreedt als opdrachtgever.