Afrika - Bankability Lab Foundation

Alternatieve financiering hernieuwbare energie


The Green World Company is er trots op nauw verbonden te zijn met de Bankability Lab Foundation. De stichting heeft als doel om het aantal voorstellen voor minirasters in Afrika ten zuiden van de Sahara te vergroten en financiering te verkrijgen.

Het Lab biedt een ‘bankability’ beoordeling van mini-gridproposities met behulp van een op excel gebaseerd ‘schaduw'-model. Daarmee kunnen mini-grid-voorstellen op gestandaardiseerde wijze aan financiers/investeerders worden gepresenteerd door het beoordelingsrapport en het door het Lab opgestelde schaduwmodel dat het eigen materiaal van de ontwikkelaar kan begeleiden. De bankability review is een evenwichtige benadering van alle belanghebbenden in een voorstel.

Het aantal benodigde minirasters wordt geschat tussen 100.000 en 200.000. Van de 315 miljoen mensen die tegen 2040 toegang zullen krijgen tot elektriciteit in de landelijke gebieden van Afrika, wordt geschat dat slechts 30 procent zal worden aangesloten op nationale netten. De meeste worden aangedreven door niet-openbare huishoudelijke of mini-grid-systemen.

De stichting is opgericht door 1to3 Capital BV, een bedrijf dat crowdfunding-voorstellen voor hernieuwbare energie voorbereidt en die gericht is op de realisatie van hernieuwbare energie op plaatsen waar extra capaciteit voldoet aan directe elektriciteitstekorten en waar subsidies niet of minder nodig zijn in vergelijking met de alternatieven van de OESO-landen, sinds 1995. Sinds 2003 richt 1to3 Capital zich uitsluitend op de betaalbaarheid van duurzame energie in Afrika.

Medeoprichter van The Green World Company, Fedde Pronk, is lid van de Raad van Toezicht van de Bankability Lab Foundation.
Voor financiële doeleinden gaat elk project vergezeld van een op excel gebaseerd financieel model (‘business case’) met gedetailleerde kasstroomvoorspellingen opgesteld door de ontwikkelaar van het project. Indien goed voorbereid weerspiegelt het de business case volledig, inclusief alle contractuele afspraken. Tijdens due diligence zal een geldschieter ofwel zijn eigen bedrijfsmodel gebruiken voor beoordelingen of het model van het project laten controleren na wijzigingen van onafhankelijk juridisch advies, technisch advies, verzekerings- en belastingadvies, etc. Aan het einde van het kredietonderzoek zal het model onderdeel van de kredietdocumentatie in de vorm van de werkelijke weergave van de overeengekomen business case tussen kredietnemer en geldgever(s). Daarom heeft het een juridisch gewicht.

1to3 Capital modelleert elk projectmodel opnieuw. Elk projectmodel van de initiatiefnemer van een project is in een onafhankelijk model ('schaduwmodel') geplaatst om de werking en gebruikte aannames te verifiëren. Het project van elke projectontwikkelaar en het 1to3 zou geen verschillen vertonen als alle veronderstellingen worden begrepen. Door de jaren heen, sinds 1995, zijn honderden (hernieuwbare) energieprojecten beoordeeld en beschreven in bankabiliteitsrapporten.