4600 zonnepanelen Sportstad Heerenveen

Consultancy & supervisie


Sportstad streeft ernaar om één van de meest duurzame sportcomplexen in Nederland te zijn. Geheel passend bij deze visie heeft Sportstad een SDE+ subsidie aangevraagd om het dak van Sportstad en het Abe Lenstrastadion - beginnend met de Noord en Zuidtribune - te voorzien van 4600 zonnepanelen.

The Green World Company heeft de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

1. Het opstellen van een initieel technisch ontwerp en het opstellen van een request for proposal [RFP]

2. Het inventariseren en beoordelen van voorstellen die door de partijen zijn gedaan aan Sportstad en het adviseren over deze voorstellen aan de directe van Sporstad

3. Supervisie op de bouw van de installaties